வணக்கம்! வரவிருக்கும் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) சித்திரை திருவிழா 2023 நிகழ்ச்சி நடக்கவிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும், நண்பர்களும் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்துத் தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

 

Tamil Sangam of Central Indiana is celebrating Chithirai Thiruvizha Event on Saturday, April 15, 2023. We are cordially inviting you, your family, and your friends to join us to celebrate the event.

 

            

 

Kindly RSVP for program, food preference & competition. We encourage you to rsvp to help us plan for the event.

 

To RSVP for the Chithirai Attendance & Food Event, click the link below.
https://forms.gle/WhPxr4rf87M45mxz8

 

To RSVP for the Chithirai Cultural Event, click the link below.
https://forms.gle/MroC9oknq9CBf5mc7

 

To sign up for the Chithirai Kids Speech Competition, click the link below.
https://forms.gle/u5JCEX2TDzVbdUL86

 

To sign up for the Chithirai Kids Drawing & Tamil Essay Competition, click the link below.
https://forms.gle/VqXNfN6kX8K3UpQF9