வணக்கம்! வரவிருக்கும் ஏப்ரல் மாதம் 20ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) சித்திரை திருவிழா 2024 நிகழ்ச்சி நடக்கவிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும், நண்பர்களும் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்துத் தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.    

Tamil Sangam of Central Indiana is celebrating Tamil New Year Event on Saturday, April 20, 2024. We are cordially inviting you, your family, and your friends to join us to celebrate the event.
 
இந்த மாபெரும் திருநாள் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பங்கேற்க விரும்பினால் கீழே இணைத்திருக்கும் படிவத்தை நன்றாகப் படித்துப் பார்த்துவிட்டுப் பதிவு செய்யவும். 

 
Click below for RSVP to attend the program:
 
 Click below to register for the cultural events:
 
              Click below to register for kids drawing competition:
 
Click below to register for Fancy Dress Competition:
 
Click below to register for Kids Speech Competition:
 
 
Note: Last day for the cultural, speech, Fancy dress and kids drawing registration is Sunday, Apr 14, 2024.
 
Membership: All the information related to Membership benefits are available in
 
If you are new to Indiana or not ready to become a member at this time, you can purchase tickets for the event by clicking the link below:
 

Thanks to our Sponsors

Diamond Sponsors

Gold Sponsors