வணக்கம்! வரவிருக்கும் ஜூலை மாதம் 29 ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) தமிழ்ச் சங்கத்தின் கோடை கொண்டாட்டம் நிகழ்ச்சிக்கு நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும், நண்பர்களும் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்துத் தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
 
TSCI Summer PICNIC event will be held on Saturday, July 29, 2023. You are cordially invited to grace the event with your presence along with your family & friends and make it a special event. Please RSVP and sign up for Potluck.
 
 
Click Below to RSVP
 
 
Click Below to Signup for potluck (varieties of food options to show your talent)
 
     
 
Fun & Games for the whole Family !!!
 
POTLUCK FOOD, POPS, CHIPS etc...
 

Thanks to our Sponsors

Diamond Sponsors

Gold Sponsors